Avtal

Jag använder mig av de avtal som rekommenderas av SVERAK 

De olika avtalen 

Tingning- och köpeavtal

Vid tingning* av kattunge betalas en handpenning (Sverige 2 000 kr / EU 200 euro). Avbeställs kattungen innan leverans ersätts överlåtaren/säljaren med 15% av köpesumman, dvs 1 950 kr, för att täcka de extra kostnader som uppstår vid ett återbud. Köpeavtal** och ägarändring skrivs när kattungen är fullbetald och övergår i köparens ägo.

Pris inom Sverige 13 000 kr (inkl vacc x 2, vet.besiktning och ID-chip)

Pris inom EU 1 300 euro (inkl vacc x 2, vet.bes, chip, rabiesvacc, pass, transfer)

*Tingningsavtal skrivs när köpare och säljare är överens och handpenning har erlagts. Avtalet innebär att kattungen inte kommer att säljas till annan köpare och att köparen har för avsikt att genomföra köpet.

** Överlåtelseavtal skrivs när köpet genomförts, hela köpesumman erlagts och i samband med leverans av kattungen. Ägarändring görs också vid detta tillfälle.Fodervärdsavtal

Avtal*som rekommenderas av Sverak och återfinns på deras hemsida. Avtalet är under justering och kan komma att ändras. Vid ev annan överenskommelse skrivs ett tilläggsavtal.

Katt på foder tillhör uppfödaren under hela fodertiden intill dess att avtalet är uppfyllt. Fodervärden står för kostnader såsom mat, kattsand, omvårdnad. Kostnader för avelsrelaterade hälsoundersökningar samt försäkring står uppfödaren för.

* Fodervärdsavtal skrivs när uppfödaren lämnar katt på foder av olika anledningar.
I avtalet ska framgå tydligt vad som gäller och att båda parter är överens.


Parningsavtal

För tillfället har vi ingen fertil hankatt.

Detta avtal används då vi har avelshane till utlåning. Parningsavtal är obligatoriskt och ska skrivas innan parning sker samt förbehåller mig  rätten att välja katt för parning. Honkatt ska vara blodgrupperad, HCM- och njurscannad samt testad negativt för FIV och FeLV.

Avgifter: Språngavgift 1 500 kr samt 1 500 kr/levande kattunge vid 5-6 veckors ålder. Om annan överenskommelse görs ska detta skrivas in i avtalet.

Parning får inte ske med annan katt än den avtalet avser. Parning sker i regel hos hankatten men kan i vissa fall ske hos honan. Katterna ska vara friska och utförda kontroller/tester ska kunna uppvisas.